Skip links

Bezbolestné způsoby, jak ambulantně ošetřit hemoroidy

MUDr. MARTIN KOUDA

Hemoroidální onemocnění se může projevovat pálením, řezáním nebo svěděním konečníku. Přítomná může být i bolest, otok a krvácení z konečníku. V populaci zůstává přesvědčení, že bolestivé musí být i léčebné zákroky. V poslední době však lékaři nabízí způsoby, které pro pacienty bolestivé nejsou. Provádí se v ambulanci, mnohdy bez nutnosti anestezie a nevyžadují pracovní neschopnost. Přitom jsou velice efektivní.

Společným jmenovatelem všech těchto metod je, že se provádí uvnitř řitního kanálu, v místě, kde nejsou nervová zakončení pro vedení bolesti. Jsou zde jen taková, díky nimž je možné vnímat tlak a pocit naplněného konečníku před vyprázdněním. Ošetření nebolí, pouze je tlakově nepříjemné (jako výraznější nutkání na stolici). Během provedení se zasouvá anoskop (tubus s osvětlením) do řitního kanálu a hledá se místo nad hemoroidálním uzlem, kde se uzavřou vyživující cévy.

Jaké metody tedy současná medicína nabízí? Metody léčby hemoroidů:

Skleroterapie

Při skleroterapii se injektáží aplikuje sklerotizující roztok pod sliznici do místa stopky hemoroidálního uzlu uvnitř řiti. Tato metoda je jednou z nejstarších a také nejméně efektivních.

Barronova metoda

Jednotlivé hemoroidální uzly se ošetří – podvážou speciálním gumovým kroužkem, který v nich uzavře krevní průtok, uzly pak odumřou a odpadnou.

Kryochirurgie

Tato metoda byla používaná více v minulosti, kdy aplikací chladu do análního kanálu vznikala relativně nebolestivá, ale dlouhodobým výtokem z konečníku obtěžující, odumření hemoroidální tkáně. V dnešní době se od této metody ošetření hemoroidů prakticky upustilo.

Ošetření přístrojem Hemoron

Metoda spočívá v bezbolestném aplikování impulsního proudu tohoto přístroje do hemoroidálního uzlu uvnitř řitního kanálu. Zákrok se provádí v poloze na levém boku s pokrčenými dolními končetinami. Lékař zavede do řitního kanálu anoskop s výřezem na ošetřovaný uzel.

Intenzita proudu se nastaví tak, aby pacient nevnímal bolest, ale jen tlak zavedeného anoskopu. Podle dosažené intenzity proudu se spočítá délka aplikace potřebná k uzávěru vyživujících cév. Nejedná se o termické poškozování uzlu, nevzniká jizvení ani defekty na sliznici. Většinou se takto ošetřují tři lokalizace hemoroidálních uzlů, každá po dobu cca 5-7 minut. Lokalizace se nachází uvnitř řitního kanálu v pozici III, VII a XI – jako podle ciferníku hodin, když pacient leží na zádech. V těchto pozicích se totiž anatomicky nacházejí právě hlavní přívodné hemoroidální cévy.

Výhodou této metody je možnost regulace intenzity proudu na bezbolestnou mez aplikace. Pokud je ale z důvodů nepříjemných pocitů (štípání, mravenčení) nutné snížit intenzitu proudu, pro dosažení potřebného výsledku se pak prodlužuje čas působení proudu. U hemoroidálních onemocnění vyššího stupně je nutné zákrok opakovat, což lze chápat jako určitou nevýhodu této metody.

Ošetření infračerveným zářením či laserová technika

Jde o obdobu metody s užitím elektrické energie (přístrojem Hemoron), pouze s užitím jiné energie k dosažení účinku.

Ošetření pomocí ultrazvuku a stehu (metoda DG-HAL)

Tato metoda spočívá v podvázání přívodné vyživující hemoroidální tepny nad uzlem. Tepna se najde pomocí ultrazvukového čidla na anoskopu. V jeho blízkosti je malé okénko, kterým se provede uzávěr identifikované hemoroidální tepny stehem. Hemoroidální uzel se zmenší, zvazivovatí a zanikne.

Ošetření je vhodné pro hemoroidální onemocnění I. a II. stupně. Při onemocnění III. a IV. stupně se přistupuje k modifikaci HAL-RAR. Zmíněné podvázání hemoroidální tepny se kombinuje s rekto-anální korekcí, (Recto Anal Repair, RAR), kdy se zároveň provede fixace vyhřezávající hemoroidální tkáně stehem zpět dovnitř řitního kanálu.

Tato metoda včetně modifikace je více nepříjemná a časově náročnější než ostatní zmiňované metody. Proto jsou většinou aplikovány v takzvané analgosedaci (podání léku na utlumení bolestivosti a vnímání) a při místním znecitlivění. Některá pracoviště vzhledem k většímu rozsahu zákroku ošetřují pacienty metodou HAL-RAR za jednodenní hospitalizace v rámci pracovišť tzv. jednodenní chirurgie.

Ošetření uzávěrem přívodných hemoroidálních tepen laserem po vyhledání ultrazvukem (metoda HeLP HALO)

V ČR je tato metoda zavedena od začátku roku 2011. Zákrok je komfortní, nevyžaduje žádnou analgesii a trvá asi 20 minut. Vykazuje výborné okamžité i dlouhodobé výsledky a je vhodný pro hemoroidální onemocnění I.-III. stupně.

Principem je vyhledání přívodné hemoroidální tepny vysoko nad hemoroidálním uzlem pomocí ultrazvukové sondy zavedeným speciálním proktoskopem. Následně dojde k uzávěru tepny pomocí impulsu laserového paprsku s přesně definovanými parametry, určenými pro tento zákrok.

Výkon se provádí v poloze na zádech (gynekologické) a postupným otáčením proktoskopu uvnitř řitního kanálu. Tak lze najít všechny přívodné hemoroidální tepny i jejich větvení a tyto pak cíleně uzavřít. Ultrazvuková sonda navíc umožňuje přesně sledovat, kdy pod uzávěrem tepny vymizí signál průtoku krve do hemoroidálního uzlu, a tím kontrolovat efektivitu zákroku. Po ošetření vznikají nad uzavřenými tepnami terčíky o průměru 2 mm, které se přibližně do týdne odloučí a zahojí.

Máte zájem přečíst si víc?