Skip links

Odborné články

Hemoroidální onemocnění nebo jiný problém?

Lékárník je často prvním zdravotníkem, kterému se pacient svěří s obtížemi s hemoroidálním onemocněním. Aby mohl erudovaně zvolit řešení, měl by vědět, jak s pacientem komunikovat. Potřeba je odlišit akutní perianální trombózu a hemoroidální onemocnění včetně jeho 4 stadií.

lekarnice

Komunikace v lékárně – jak na to lege artis

Hemoroidální nemoc (HN), v řeči pacienta spíše „hemoroidy“, představuje rozšířený zdravotní problém. Přesné epidemiologické údaje nejsou sice k dispozici, ale odhaduje se, že prevalence HN v dospělé populaci může dosahovat dokonce až 70 %. Průzkumy dále ukazují, že většina pacientů nepovažuje tuto diagnózu za závažné onemocnění.

Role systémové a topické terapie v samoléčbě hemoroidálního onemocnění ve vztahu k jeho symptomatologii

O hemoroidální nemoci hovoříme v současnosti jako o civilizační chorobě. Dle statistik potížemi spojenými s tímto onemocněním trpí alespoň jedenkrát za život více než polovina všech obyvatel průmyslově vyspělých zemí. Přesto, že by měla být terapie hemoroidální nemoci zahájena až po klinickém vyšetření lékařem, pestrá symptomatologie tohoto

Nové doporučené postupy

Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP vydalo v lednu 2021 Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře na téma Hemoroidální nemoc. Jak sám autorský tým uvádí, cílem tohoto doporučeného postupu je shrnout současné znalosti o hemoroidálním onemocnění…

Nová doporučení v léčbě hemoroidálního onemocnění

Evropská koloproktologická společnost, European Society of ColoProctology (ESCP), vydala v roce 2019 nová doporučení pro léčbu hemoroidálního onemocnění. Významnou změnou je doporučení v oblasti základní léčby nově pro všechny 4 stupně onemocnění, kdy se doporučuje do základní léčby zahrnout.